Bedrift

Bedrift & Per­son­alp­sykologi hjelper bedrifter og
organ­isas­joner med å «smøre» det
men­neske­lige mask­iner­iet.

Gå til

Folk flest

Vi er opp­tatt av hva som skaper god utvikling,
hva som gir energi til å møte
livets ulike utfor­dringer.

Gå til

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev