Kjære kunde!


Fra og med førstkommende mandag (20. april) er det fra regjeringens side åpnet opp for at vi kan gjenoppta 1-til-1-samtaler på kontoret vårt. En bransjestandard er under utarbeidelse hos FHI og vil være klar til oppstarten.

Den siste måneden har vi gjennomført samtaler via Microsoft Teams med flere av våre klienter. Dette har fungert over all forventning og vi viderefører selvsagt dette tilbudet i tillegg til ansikt-til-ansikt-samtaler.

 Lurer dere på noe i denne forbindelsen – eller noe annet, hører vi gjerne fra deg.

 Det skal bli godt å komme tilbake til noe som kan minne om en normal arbeidshverdag.

Bedrift

Bedrift & Per­son­alp­sykologi hjelper bedrifter og
organ­isas­joner med å «smøre» det
men­neske­lige mask­iner­iet.

Gå til

Folk flest

Vi er opp­tatt av hva som skaper god utvikling,
hva som gir energi til å møte
livets ulike utfor­dringer.

Gå til

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev