Sammen skaper vi endring!

Hovedtjenestene våre beskrives best som endringsprosesser på gruppe- og individnivå, bl.a. organisasjonsutvikling, lederutvikling/-støtte, teamutvikling, konflikthåndtering, foredrag og veiledning/-coaching. Samhandling og felles kulturplattform er viktige stikkord i en velfungerende organisasjon. Men av og til oppstår det samarbeidsproblemer, konflikter og ulike virkelighetsoppfatninger som må ryddes opp i. Vi bistår med å identifisere utfordringene og gir forslag til løsninger.

Ingen organisasjoner er statiske. Endringer må gjennomføres fra tid til annen over alt. Disse endringene kan møtes med positivitet, forventning og glede blant de som berøres - eller med stress, uvillighet og motstand. Uansett krever endringsprosesser gode og trygge ledere som har evne og vilje til å gjennomføre endringene. Prosessene kan være krevende og mange ledere vil føle seg ensomme. Vi tilbyr lederstøtte og hjelp til å trene på vanskelige samtaler. Vi bistår også med veiledning og coaching for ansatte som trenger dette.

Vi tilpasser våre endringersprosesser til den enkelte kundes nåsituasjon, samt dens behov og forventninger. I felleskap iden­ti­fis­erer vi utvikling­som­rå­dene og hvor­dan disse kan håndteres ved hjelp av pos­i­tiv psykologi. Vi anvender ulike metoder i vårt endringsarbeid, bl.a. foredrag, kurs, trening, coaching og prosesser.  

Kon­takt oss, så finner vi i fel­lesskap en måte å møte akku­rat din virk­somhets utfor­dringer på!

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev