Mot samme mål

Bedrift & Per­son­alp­sykologi hjelper bedrifter og organ­isas­joner med å «smøre» det men­neske­lige mask­iner­iet, enten det gjelder enkelt­per­soner, grupper eller hele organisasjonen som trenger ved­like­hold, endring eller oppgradering.

Bistandens form tilpasses det som er hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen og i forhold til det ønskede resultatet. Sluttresultatet kan være en felles bedriftskultur, løsing av en konflikt, økt trygghet for en leder, fokus på et bestemt mål eller andre utfordringer virksomheten eller enkeltpersoner står overfor. 

Bedrift & Personalpsykologi ble etablert i Kristiansand i 1998 og våre jordnære medarbeidere har en allsidig miks av kvalifikasjoner innenfor bl.a. psykologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Erfaringene er høstet fra oppdrag i små og store prosjekter og virksomheter i offentlig og privat sektor.

Vi tilrettelegger for åpne, løsningsorienterte prosesser der folk løser utfordringer sammen. Erfaringen vår er at det gir eierskap, engasjement og motivasjon.

Uansett med hva og hvordan vi bidrar, vil målet vårt alltid være å få folkene til å fun­gere best mulig sam­men innenfor de definerte rammene på tross av eventuelle ulikheter eller uenigheter.

....eller for å bruke fot­ball­ter­mi­nologi: Vit­sen er at alle med samme drakt spiller mot samme mål.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev