Fast kunde?

Det oppstår stadig situasjoner der de ansatte i en bedrift har behov for å snakke med en pro­fesjonell sam­talepart­ner både om arbei­d­sre­laterte prob­lem­still­inger eller utfor­dringer i pri­vatlivet som enkelt­per­son — eller i par­forhold. Uansett årsak vil det kunne påvirke yteev­nen og i verste fall føre til sykemelding i kor­tere eller lengre perioder.

Andre ganger er det selve organisasjonen som helhet som trenger rask bistand i en eller annen form.

Vår abon­nementsor­d­ning gir bedriften/organisasjonen:

  • garan­tert veiled­ningstime/kartleggingsmøte innen 14 dager
  • rabatt på coach­ing, pros­esser, sam­taler og foredrag
  • gratis deltakelse for to personer på våre halvårlige frokostmøter
  • årlige dialog­møter

Våre abon­nementsliste inklud­erer flere av Sør­lan­dets store og mel­lom­store pri­vate og offentlige virk­somheter som alle får førstepri­or­itet og spesialpriser.

Kon­takt oss på 38 12 13 70 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer infor­masjon om — eller tilbud på — abonnementsordningen.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev