Priser

Priser til pri­vate for­brukere (*) pr 01.01.2018 er som følger:
Tjenester Varighet/type Pris
Sam­taleter­api 45–60 min kr 1 000,- 
Epikrise - kr 1 000,- 
Attest/erklæring/rapport ca 1 side kr 1 000,-/stk 
Coach­ing 45–60 min kr 1.750,- inkl. m.v.a.

 

Tjen­estene kan betales kon­tant og med bankkort. Utst­edelse av fak­tura må avtales på forhånd og sendes helst elektronisk pr epost.

Dersom avtalt time ikke benyttes uten at beskjed er gitt minst 24 timer på forhånd, belastes den i sin helhet.

Egne priser gjelder for bedriftskunder.

*) Skal fak­tura utst­edes til nærings­drivende (herun­der for­sikrings­sel­skap, enkelt­manns­fore­tak, NAV, o.a.), defineres tjen­esten ikke lenger å være til pri­vate for­brukere, men til næringsdrivende/bedriftskunder.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev